Průběh stavby - časová osa výstavby

Časová osa výstavby

\

15.5.2022

Zahájení výstavby inženýrských sítí a komunikací

\

20.5.2022

Zahájení předprodeje rodinných domů

\

15.9.2022

Zahájení výstavby rodinných domů

\

30.9.2022

Ukončení výstavby inženýrsých sítí a komunikací

\

12.12.2022

1. den otevřených dveří

\

15.4.2023

2. den otevřených dveří

\

30.9.2023

Ukončení výstavby

\

Říjen 2023

Kolaudace, předávání rodinných domů

Fotky ze stavby

Videa ze stavby